Fotoğraf çekiminde iş akışını doğru yönetmek için, amacına uygun görsellerin ortaya çıkmasını sağlayan süreci doğru anlamak ve bu doğrultuda gereken adımları atmak gerekir.
Fotoğraf makinesinin deklanşörüne basmak bir yüz metre koşucusunun yarış sonunda bitiş noktasındaki ipi göğüslemesi gibi işin son noktasıdır. eğer o ana kadarki süreci doğru planlamadan gerekli çalışmaları yapmadan sonuç almaya kalkarsanız büyük ihtimalle doğru sonucu alamazsınız. Bir fotoğrafçının deklanşöre basması için o ana kadar işleyen aşamalarda gerçekleşen süreçleri doğru yönetmiş olması gerekecektir, yoksa basılan deklanşörden alınan fotoğraf hedeflenen sonuca uygun olmaktan çok uzakta kalacaktır. yani fotoğraf çekmek sadece deklanşöre basmak değil süreci yönetmektir.

Mimari fotoğrafı çekiminde amaç, fotoğrafı çekilecek olan yapı görselinin hangi amaca hizmet edeceği sorusuna verilecek olan cevap ile belirlenir. Bu amaçların arasında yapının işlevsel anlamda hangi amaçla kullanılacağını teknik olarak anlatmak, yada görsel etkinin yüksek olması beklenen, estetik detayların belirleneceği yaklaşımlar olarak sayılabilir. Her yapı kendi karakteristik özelliklerine göre ayrı çözümler gerektirir. Mimarinin güçlü ve zayıf yönleri çekim planlamasında hesaba katılır ve sonuca önemli ölçüde etki ederler.
Bir mimar eserini ortaya koyarken önceden belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hareket eder. dolayısıyla ortaya çıkan mimarinin karakteristik özellikleri vardır. konuyu fotoğraflar iken cevapları aranan soruların farkında olunması doğru yaklaşım ve açıları belirlemede önemli ölçüde rol oynarlar.
Genel olarak yapılar, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda fotoğraflanırlar.
Yapının kendi biçimsel özellikleri yanında çevresel unsurlar ile kurduğu bağlamsal ilişkiler de konumuzun içerisindedir. Bu ilişki hem estetik açıdan hem de konuyu teknik olarak anlamlı kılması bakımından dikkat etmemiz gereken detaylardandır.

Yapının bulunduğu coğrafi konum, topografya v.b unsurlar bizim konuya olan konumumuzu seçmemizde, hangi lensi kullanacağımızda ışığı konumlandırmamızda çekim zamanlamasında rol oynayacaktır, tüm detayları doğru yönettiğimiz taktirde fotoğraflarımıza bakan kimseler fotoğrafladığımız mimari yapıyı doğru olarak kafalarında canlandırabileceklerdir.
Mimari çekimlerin amaçlarını sıralar isek aşağıdaki maddeleri sayabiliriz.
Yapının çevresel ilişkilerini anlatan çalışmalar.
Yapının ilerleme aşamalarını belgelemek amaçlı yapılan çalışmalar .
İnşa projesi öncesi veri toplama çalışmaları.
Şehir planma ve belgeleme amaçlı şehir çalışmaları.
Arkeoloji çalışmalarını belgeleme çalışmaları.
Doğal afetlerden sonra belgeleme çalışmaları.
Tanıtım reklam amaçlı çalışmalar.
Yapının işlevsel özelliklerini anlatan çalışmalar.