Food Shooting

Yemek fotoğrafı çekmenin tadı da bir başka tabii ki, özellikle de güneydoğu usulü kebap çekimleri… 🙂 Şaka bir yana çekim keyfi en yüksek olan çalışma alanlarımızdan biri de tahmin edildiği gibi yemek çekimleri.


Biz çekimlere geçmeden önce müşteri ihtiyaç ve önceliklerini anlamak için toplantı yapıyoruz. Bu doğrultuda bir yol haritası belirleyerek konuyu detaylandırıyoruz ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilerliyoruz.

Bu toplantılarda değerlendirdiğimiz kriterler ise genelde şöyle oluyor.
Müşterimiz fotoğrafları ne amaçla çektiriyor ve bu görseller hangi alanda kullanacak.
Müşterimizin fotoğraflardan beklentileri nelerdir.
Çalışmanın prodüksiyon bütçesi nedir.
Zaman planlaması nasıl olacak
Çekim nerede gerçekleşecek
Fotoğraflar imaja yönelik mi yoksa ürüne yönelik mi olacak
Sayı olarak ne kadar fotoğrafa ihtiyacımız var…
Sorularımızın cevaplarını aldıktan sonra aldığımız bilgiler doğrultusunda eyleme koyuluyoruz.
Yiyecek fotoğrafçısının sadece bir arka plana, görsel unsurlara veya yiyeceğe sahip olması yeterli değildir, bunun yanında fotoğraflarında doğru bir anlatımı yakalayabilmesi gerekir. Bu nedenle, bu pozisyondaki fotoğrafçının yetenek ve tecrübe anlamında güçlü bir altyapıya sahip olması gerekir.

Fotoğrafçının yiyecek fotoğraflarında yerine getirmesi gereken çeşitli sorumlulukları vardır ve bu nedenle yiyecek fotoğrafçının fotoğrafı doğru bir şekilde çekebilmesi zorunludur, böylece yiyecekler baştan çıkarıcı görünür ve insanların yemek yemek istemesini sağlayacak niteliğe sahip olur.

Yiyecek fotoğrafçıları genellikle sadece fotoğraf çekimlerinde değil aynı zamanda işin kurgu tarafında da rol oynarlar. En taze ve en iyi görünümlü gıda maddelerini temin ederek uygun malzemeleri toplamak için de çalışabilirler. En iyi ışığın gıdaları doğrudan vurgulamak için kullanılmasını sağlamak için aydınlatma üzerinde çalışabilirler. fotoğraf içine dahil edilecek yiyecekler için mükemmel ortamın yaratılması için çalışabilirler, bu sayede ortaya çıkarılacak olan görseller amacına uygun hale gelirler.
Biz fotoğrafları kendi stüdyomuzda yada müşterimizin imkanları dahilinde teknik olanaklar elveriyor ise, işletmenin belirleyeceği bir yerde stüdyo ortamı oluşturarak çekiyoruz.

What is the Purpose of Architectural Photography?

Fotoğraf çekiminde iş akışını doğru yönetmek için, amacına uygun görsellerin ortaya çıkmasını sağlayan süreci doğru anlamak ve bu doğrultuda gereken adımları atmak gerekir.
Fotoğraf makinesinin deklanşörüne basmak bir yüz metre koşucusunun yarış sonunda bitiş noktasındaki ipi göğüslemesi gibi işin son noktasıdır. eğer o ana kadarki süreci doğru planlamadan gerekli çalışmaları yapmadan sonuç almaya kalkarsanız büyük ihtimalle doğru sonucu alamazsınız. Bir fotoğrafçının deklanşöre basması için o ana kadar işleyen aşamalarda gerçekleşen süreçleri doğru yönetmiş olması gerekecektir, yoksa basılan deklanşörden alınan fotoğraf hedeflenen sonuca uygun olmaktan çok uzakta kalacaktır. yani fotoğraf çekmek sadece deklanşöre basmak değil süreci yönetmektir.

Mimari fotoğrafı çekiminde amaç, fotoğrafı çekilecek olan yapı görselinin hangi amaca hizmet edeceği sorusuna verilecek olan cevap ile belirlenir. Bu amaçların arasında yapının işlevsel anlamda hangi amaçla kullanılacağını teknik olarak anlatmak, yada görsel etkinin yüksek olması beklenen, estetik detayların belirleneceği yaklaşımlar olarak sayılabilir. Her yapı kendi karakteristik özelliklerine göre ayrı çözümler gerektirir. Mimarinin güçlü ve zayıf yönleri çekim planlamasında hesaba katılır ve sonuca önemli ölçüde etki ederler.
Bir mimar eserini ortaya koyarken önceden belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hareket eder. dolayısıyla ortaya çıkan mimarinin karakteristik özellikleri vardır. konuyu fotoğraflar iken cevapları aranan soruların farkında olunması doğru yaklaşım ve açıları belirlemede önemli ölçüde rol oynarlar.
Genel olarak yapılar, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda fotoğraflanırlar.
Yapının kendi biçimsel özellikleri yanında çevresel unsurlar ile kurduğu bağlamsal ilişkiler de konumuzun içerisindedir. Bu ilişki hem estetik açıdan hem de konuyu teknik olarak anlamlı kılması bakımından dikkat etmemiz gereken detaylardandır.

Yapının bulunduğu coğrafi konum, topografya v.b unsurlar bizim konuya olan konumumuzu seçmemizde, hangi lensi kullanacağımızda ışığı konumlandırmamızda çekim zamanlamasında rol oynayacaktır, tüm detayları doğru yönettiğimiz taktirde fotoğraflarımıza bakan kimseler fotoğrafladığımız mimari yapıyı doğru olarak kafalarında canlandırabileceklerdir.
Mimari çekimlerin amaçlarını sıralar isek aşağıdaki maddeleri sayabiliriz.
Yapının çevresel ilişkilerini anlatan çalışmalar.
Yapının ilerleme aşamalarını belgelemek amaçlı yapılan çalışmalar .
İnşa projesi öncesi veri toplama çalışmaları.
Şehir planma ve belgeleme amaçlı şehir çalışmaları.
Arkeoloji çalışmalarını belgeleme çalışmaları.
Doğal afetlerden sonra belgeleme çalışmaları.
Tanıtım reklam amaçlı çalışmalar.
Yapının işlevsel özelliklerini anlatan çalışmalar.

Sanayi ve Mühendislik çekimleri, ekipman, ortam ve çalışma detay

Understanding Industrial Filming

Sanayi ve üretim alanlarında birçok amaçla çekimler yapılabilir. Bunlar, kurumsal kimlik oluşturma, güven oluşturma, izahat ve bilgilendirme gibi amaçlar olabilir .
Günümüz iş dünyasında marka değerinin önemini hiç kimse tartışmıyor. markalaşma yada reklam çalışmalarında ihtiyaç duyulan materyallerin arasında ise hiç kuşkusuz fotoğraf ve videolar önemli yer tutuyorlar. Doğru materyaller ile oluşturulan projeler şüphesiz daha verimli sonuçlar almanın da ilk anahtarlarından. Dolayısı ile helva yapmadan önce unun ve yağın da kalitelisini elde etmek doğru sonuca ulaşmanın da temel gereksinimlerinden oluyor.
Bu amaçlar doğrultusunda Sanayi sahalarında şu alt yapıları kullanarak hizmet veriyoruz.
Drone ile havadan çekim.
Daha büyük ölçekli işlerde Cessna 172 üstten kanatlı uçak ile havadan çekim.

Gimbal ile tanıtım ve eğitim videoları çekimleri.
İç mekan yada dış mekan fabrika, atölye, üretim bantı, depolama, nakliye, yükleme, ambalajlama, noktalarında film ve fotoğraf çekimleri.
Sanayi çekimlerinde fotoğraf ve video çekim sürecinin doğru işlemesi için yapılması gereken ön çalışmaları aşağıda maddeler halinde değerlendirebiliriz. Bu bilgilerin bizimle çalışsın yada çalışmasın tüm hazırlık aşamasındaki firmaların işine yarayacağını düşünüyoruz.
işletmenin görsel anlamda ihtiyaç duyacağı materyallerin oluşturulabilmesi için çekimlere başlamadan önce, çekim planlamasının yapılması ve çekim yapılacak noktalardaki sorumluların çekim organizasyonuna hazır hale getirilmesi.
Mimari yapıda yada peyzajda, eksiklik ,çarpıklık, bozukluk var ise düzeltmek, boya, badana, tabela poster ve bayrak asma v.s işlerin organizasyonu
hem iç mekan çekimlerinde, hem dış mekan çekimlerinde fotoğrafa dahil olmasını istemediğimiz her şeyin ortadan kaldırılması ( gereksiz aletler ve dağınıklıklar, temizlik, açık kapaklar, dış mekandaki görüntüyü kirleten kontrol dışı arabalar, yada benzeri şeyler, ofislerdeki masaların tertibi dolap ve görünen kısımların uygun hale getirilmesi )
Görevli kimselerin pozisyon ve fonksiyonlarına uygun halde giyim kuşam ve ayakkabılarının hazırlanması saç sakal tıraşlarının olması bayanların aynı şekilde gerekli hazırlıkları yapmaları.
Şirket taşıtları çekimlere dahil olacak ise taşıtların görsel olarak (temizlik ve reklam görselleri, araç giydirme v.s) hazır hale getirilmesi park alanlarının gereksiz araçlardan temizlenerek mevcut araç duruş ve pozisyonlarının ayarlanması çekime hazır duruşlarda olmalarının sağlanması.
Eğer mümkünse fotoğraf çekimi devam ederken kullanılan ekipmanların diğer çekim noktalarına naklini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla trans palet, forklift yada benzeri bir nakil aracının hazır bulundurulması.


Gerek içeride, gerekse dışarıda bulunan aydınlatma lambalarında eksikler varsa onlar tamamlanması ve yanmayan lamba kalmayacak şekilde iç ve dış mekanların hazırlanması. Elektrik tesisatı ile ilgili sorun varsa giderilmesi. İstenen bölgeye elektrik tedarikinin sağlanması.

Bizim kuracağımız kendi ışıklarımız kadraj dışında kalarak gerekli aydınlatmayı sağlamakla birlikte, fotoğrafta gerekli doğallığın sağlanabilmesi ve kadraj içi görselliğin sağlanması için mevcut tesis aydınlatmasının eksiksiz bir şekilde hazır olması önemlidir.

Çekimlerde görsel olarak kullanılacak makine ekipmanlarının forklift, yükleme, taşıma düzenleme v.b araçların bakım ve temizliklerinin yapılması.

konsept ürün fotoğrafı çekimleri, cam kahve fincanı

Planning Processes for Product Photo Shoots

Fotoğraf çekimi işini anlamak ve süreci doğru yönetebilmek için, amacına uygun görsellerin ortaya çıkmasını sağlayan süreci doğru anlamak ve gereken adımları atmabilmek gerekir.
Fotoğraf makinesinin deklanşörüne basmak bir yüz metre koşucusunun yarış sonunda bitiş noktasındaki ipi göğüslemesi gibi işin son noktasıdır. eğer o ana kadarki süreci doğru planlamadan gerekli çalışmaları yapmadan sonuç almaya kalkarsanız büyük ihtimalle doğru sonucu alamazsınız. Bir fotoğrafçının deklanşöre basması için o ana kadar işleyen aşamalarda gerçekleşen süreçleri doğru yönetmiş olması gerekecektir, yoksa basılan deklanşörden alınan fotoğraf hedeflenen sonuca uygun olmaktan çok uzakta kalacaktır. yani fotoğraf çekmek sadece deklanşöre basmak değil süreci yönetmektir.

Sürecin doğru yönetilmesi ise ortaya çıkarılacak olan ışın doğasını ve sebep sonuç ilişkilerini bilmekle mümkündür.
ürün çekiminde genelde 2 yöntemden biri tercih edilir bunlar;
A-) Fotoğraf karesinde sadece ürünün kendisinin bulunduğu ürünün özelliklerini gösteren, bakan kişiyi ürün ile ilgili fikir sahibi yapmayı hedefleyen, genelde beyaz zemin üzerinde çekilen yada dekupe işlemiyle ürünü arka plandan ayırarak kullanılan teknik özellikli fotoğraflar.
B-) Ürünün doğal ortamında diğer çevresel unsurlar ile birlikte göründüğü ve görsel yönü daha güçlü, çağrışım gücü yüksek olan, estetik kaygı ve göz zevki on planda tutularak çekilen konsept çalışmalar.
konsept çekimlerin içine insan faktörünü de ekleyerek, etkiyi ve görsel gücü artırmak, hatta markalaşma süreçlerinde başvurduğumuz çalışma biçimlerinden olan tanınmış kişiler ile çalışmak yada fotomodelleri sürece dahil etmek faydalı olacaktır.

Züccaciye fotoğrafı, ürün çekimleri,cam fotoğrafı, glassware, gökkuşağı renkli cam tabaklar,

Ürün çekimi örneklerimiz için tıklayınız
http://www.ilyasyasinuslu.com/gallery/urun-fotografciligi/

Architectural Photography in Fair

Tüyap yada IFM gibi fuar merkezlerinde gerçekleşen fuarlarda ihtiyaç duyulan fotoğraf ve video çekimlerini yaparak son kullanıma hazır halde sizlere teslim ediyoruz. İç mekanda drone ile fotoğraf ve video alımları, gimbal ile stand tanıtımları, röportajlar, stand mimarı çekimleri, teknik çekimler verdiğimiz fuar çekim hizmetleri arasında, üstelik çok uygun fiyatlarla.

Organization Filming

Düzenlediğiniz organizasyonların sonrasında, sunum yada hatırlama amaçlı belgesel gereksinimleriniz varsa fotoğraf ve video çekimleri en temel yardımcılarınız olacaktır. Siz organizasyonunuza odaklanırken çekim işinin profesyonelce ve amacına uygun yapılabilmesi için sadece kendi işlerine odaklanarak bu görevi üstlenen kimselerin size yardımcı olması çok önemlidir. Basın bültenleri, web, sunumlar, iş hayatı yada kişisel toplantılarınızda profesyonel ekip ve ekipmanlarımız ile profesyonel çekim desteğimizin her zaman yanınızda olduğunu bilmenizi isteriz.
Hizmet verdiğimiz organizasyon hizmetlerini başlıklar halinde sıralamak gerekirse;
Basın açıklamaları
Eğitim seminerleri
Düğünler
Nişan, kına gecesi
Kutlamalar
Şirket yada kuruluş toplantıları ,
Baby shower
Doğum günü
Gibi başlıklar sayılabilir.

Ajda Pekkan http://www.ajdapekkan.com/?i=1
Organization shooting
Ratem Academy – BBC http://ratemakademi.org.tr/
Recep Tayyip Erdoğan
düğün fotoğrafı, düğün fotoğrafçısı, düğün albümü, wedding, gelin, damat, wedding photography

Wedding Photography

WEDDING PHOTOGRAPHY

            Düğün çekimlerinin bir yönüyle tarihe not düşmek olduğunu düşünüyorum, böyle düşünüyorum çünkü konu sadece fotoğraf niteliğindeki görsellerden ibaret değil bana göre, içerik anlamında başarılı görseller olmanın ötesinde yaşamdan birer kesit olmalı duygu ve anlam yoğunluğu içermeli.

            Evet düğün çekimleri tarihe not düşmektir, kendimizle ilgili, sevdiklerimizle ilgili, çünkü insan hayatının en önemli kararlarından biri olan evlilik kararı, insan ömrünün kalan kısmını kiminle birlikte geçireceğine;  eskilerin deyimiyle aynı yastığa kiminle birlikte baş koyacağına karar vermektir.  Üstelik bu kararın içinde aşk ve sevgi vardır. Bu küçük sevgi ve aşk dolu ortaklığa ileride çocuklar katılacak, bu katılım ile yaşanmışlıkların en önemli kayıtları fotoğraf ve videolarımız olacaktır.

            Duygulu, neşeli, mutlu yada heyecanlı yaşanmışlıkların geçen zamanla birlikte artık nostalji olarak kabul edilecek anların tanıkları, fotoğraf ve videolarımızdır. Bu anlamda fotoğrafın misyonunu yerine getirebilmesi  için o ana kayıt düşerken o anın ruhunu da yakalayabilmesi gerekir, misal ki bir sinema sahnesi çeken sinema yönetmeninin senaryodaki ruhu sahneye aktarmak için kullandığı çekim yöntemleri nasıl  filmin hikayesi  için ve anlatımı için son derce önemli ise, fotoğraftaki yaklaşımlar da film yönetmeninin yaklaşımına benzerlik gösterir, ancak bir farkla, sinema yönetmeninin  ortamı kurgu iken fotoğrafçının kayıt altına aldığı ortam büyük oranda gerçektir ve fotoğrafçı yönetmene göre daha şanslıdır. Çünkü kurgudan ziyade yapması gereken  sadece doğru kaydı almaktır.  Sahnedeki oyuncular ise gerçektir ve o an gerçek duygular içerisindedirler.  Biz filmlerimizi, fotoğraflarımızı çekerken bir yönetmen yaklaşımıyla ancak bir arkadaş ve dost şahitliği duygusu eşliğinde kayıtlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her yeni tanışıklığımız yeni bir film, her çekimimiz yeni hikayeler ve yeni dostluklardır bizim için.

             Umuyoruz ki hayatınız sevdiğiniz  filmler tadında geçer ve biz zaman zaman  bu anlarınıza, arkadaşlarınız olarak dahil olup mutluluk ve heyecanlarınızı paylaşalım o anlarda yanınızda olalım.

 

FOTOĞRAFA DAİR

            Özel bir anın hatırlanması fotoğraflarla birlikte olursa çok daha heyecan ve mutluluk verici olacaktır. En mutlu yada en duygu dolu anlarımızı tekrar, tekrar yaşamak hatırlamak için en önemli belgelerimizdir fotoğraflar, ilk evcil hayvanımızı, bebekliğimize dair sevimli anıları, lise yıllarındaki arkadaşlarımızı, yaptığımız bir tatili fotoğraflar sayesinde hatırlar, o anları tekrar, tekrar  yaşarız. fotoğrafa bakmak,  doğasında  yoğun duygu içeren bir ortamdır.  

            Bir fotoğrafa dakikalarca bakmak hangi sebeple gerçekleşir, ve bir fotoğrafa dakikalarca hiç baktığımız olmuş mudur, eğer olduysa bu fotoğraf hangisidir. Bu ilgiyi hak edecek neye sahiptir, bünyesinde neleri barındırıyordur. Cevapları alalım. Evet cevapların arasında düğün fotoğraflarının boy boy gösterişli düğün albümlerinin olduğunu sanmıyorum. Aksini iddia edenlerinse fotoğraflarını gerçekten merak ettiğimi söylemeliyim.

Klişe fotoğrafçı vurguları, “hayatınızın en önemli gününde… ” şeklinde başlayan fotoğrafçı pazarlamalarının sonucunda aldığınız ürünün cildi kapağı hatta çekimlerde kullanılan teknikler ve yapılan ışık en güncel en etkili versiyonlar olsa bile insan ruhunu tatmin etmeyen bir şeyler var, evet o eksik olan şeyler günümüzdeki şarkılarda da eksik, alışverişlerde komşulukta arkadaşlıkta v.s   ve bu eksiği daha fazla yatırımla yada teknoloji ile kapatamıyoruz.  Fotoğrafın bu anlamdaki eksiğini kapatmak için daha fazla prodüksiyon daha fazla ekipman daha fazla yatırım daha daha daha ancak sonuç değişmiyor. düğün albümlerimize kaybettiğimizi sandığımız fotoğraflarımıza baktığımız kadar bakmıyoruz. O halde arayışın yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Evet ruhtan bahsediyorum. işin ruhundan.

            Bakmayı en sevdiğimiz fotoğraflarımız varlığını hatta nasıl ve nezaman çekildiğini bile bilmediğimiz aniden ortaya çıkan bizi bizden alıp eskilere götüren fotograflar değilmidir. evet insan sürprizleri sever alışılmadık olanı eski bile olsa  yeni olanı sever. Fotoğraflarımda olmasını istediğim  detaylar bunlardır. Bu yılın modası olan bir salıncak dekoru yada herkesin karelerine koymayı kendine görev edinmek zorunda kaldığı yeni moda bir sürü ıvır zıvır. Tamam hadi hep birlikte onları resimlerimize koyalım taa ki iki sene sonra yeni çıkan dekorlar onları demode ederek elimizdekileri eskitene kadar. peki eskiyen sadece ıvır zıvırlar mı yoksa demode olurken yanlarında bizim fotoğraflarımızı da mı alıp demode ve tozlu raflara kaldıracaklar kendileri ile birlikte.

Evet fotoğrafın hakkını vermek,  evet vermek doğru duydunuz vermek dedim, ne yüce bir davranış ama günümüz dünyasına bir okadar da uzak bir  kelime vermek,  almaya o kadar odaklandık ki vermeyi unutuyoruz  ve vermenin verdiği mutluluğu almayı. Fotoğraflarımız demode olurken bizden bir şeyler almamalı aksine zaman geçtikçe bize sürprizler hatıralar mutluluklar yaşatmalı.

            Gelin damat fotoğrafı çekmek dünyanın en önemli işlerinden birisi değil ama dünyanın en eğlenceli işlerinden  birisi belki de. Ben bir fotoğrafçı olarak kendim bu yaklaşımı benimseyen çiftler ile çalışmalar ortaya çıkarmayı seviyorum.  Evet hayat bir gündür o da bugündür felsefesi  bir fotoğrafçıya çok uygun bir çıkış noktası gibi görünmese de bence  tam olarak öyle. Unutmayın geçmiş günlerinizi değişkenlik gösteren duygular ile hatırlarken de aslında o günün geçmişten beslenen filizlenmelerini  suluyor yada kocaman çınarlarının altında gölgeleniyor oluyorsunuz.

            Fotoğrafınızı kime çektirirseniz çektirin hatta fotoğrafı bir cep telefonu ile de çektirebilirsiniz, çekilen fotoğrafın hayatınızın içine girebilmesi için sahip olması gereken şey niceliktir. lomo fotoğrafların neden daha fazla kıymet gördüğünün sebebini de dolaylı olarak anlatmış olduğumuzu sanıyorum.

Bol ve lezzetli fotoğraflarınız olsun kalın sağlıcakla.

Bu arada konu ile ilgili düşüncelerinizi farklı yaklaşımlarınızı aşağıya not olarak iliştirmeyi lütfen zamana düşülen not ve keyifli paylaşımlar olarak kabul edin.

TEKNİK DETAYLAR VE DİPNOTLAR

            Düğün albümü için çekilen  fotoğraflar neden düğün günü çekilmemeli;

Düğün fotoğrafı çekimleri doğası gereği yapılması gereken bir işten ziyade, yukarıda anlatıldığı gibi işin mana tarafına yönelik paylaşım ortamlarıdır dolayısıyla acele ile yada panik havasında değil keyifle ve geniş zamanda hakkı verilerek oluşturulması gereken içeriklerdir. Çekim için en uygun olan zaman ise düğüne yakın bir tarihte, heyecanın dorukta yaşandığı ancak panik havasının henüz hakim olmadığı anlardan seçilmelidir. Bu sayede hem fotoğraflardan maksimum verim elde edilecek hem de düğün günü düğüne odaklanılarak daha rahat ve mutlu bir düğün yapma şansı yakalanılacaktır.