Food Shooting

Yemek fotoğrafı çekmenin tadı da bir başka tabii ki, özellikle de güneydoğu usulü kebap çekimleri… 🙂 Şaka bir yana çekim keyfi en yüksek olan çalışma alanlarımızdan biri de tahmin edildiği gibi yemek çekimleri.


Biz çekimlere geçmeden önce müşteri ihtiyaç ve önceliklerini anlamak için toplantı yapıyoruz. Bu doğrultuda bir yol haritası belirleyerek konuyu detaylandırıyoruz ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilerliyoruz.

Bu toplantılarda değerlendirdiğimiz kriterler ise genelde şöyle oluyor.
Müşterimiz fotoğrafları ne amaçla çektiriyor ve bu görseller hangi alanda kullanacak.
Müşterimizin fotoğraflardan beklentileri nelerdir.
Çalışmanın prodüksiyon bütçesi nedir.
Zaman planlaması nasıl olacak
Çekim nerede gerçekleşecek
Fotoğraflar imaja yönelik mi yoksa ürüne yönelik mi olacak
Sayı olarak ne kadar fotoğrafa ihtiyacımız var…
Sorularımızın cevaplarını aldıktan sonra aldığımız bilgiler doğrultusunda eyleme koyuluyoruz.
Yiyecek fotoğrafçısının sadece bir arka plana, görsel unsurlara veya yiyeceğe sahip olması yeterli değildir, bunun yanında fotoğraflarında doğru bir anlatımı yakalayabilmesi gerekir. Bu nedenle, bu pozisyondaki fotoğrafçının yetenek ve tecrübe anlamında güçlü bir altyapıya sahip olması gerekir.

Fotoğrafçının yiyecek fotoğraflarında yerine getirmesi gereken çeşitli sorumlulukları vardır ve bu nedenle yiyecek fotoğrafçının fotoğrafı doğru bir şekilde çekebilmesi zorunludur, böylece yiyecekler baştan çıkarıcı görünür ve insanların yemek yemek istemesini sağlayacak niteliğe sahip olur.

Yiyecek fotoğrafçıları genellikle sadece fotoğraf çekimlerinde değil aynı zamanda işin kurgu tarafında da rol oynarlar. En taze ve en iyi görünümlü gıda maddelerini temin ederek uygun malzemeleri toplamak için de çalışabilirler. En iyi ışığın gıdaları doğrudan vurgulamak için kullanılmasını sağlamak için aydınlatma üzerinde çalışabilirler. fotoğraf içine dahil edilecek yiyecekler için mükemmel ortamın yaratılması için çalışabilirler, bu sayede ortaya çıkarılacak olan görseller amacına uygun hale gelirler.
Biz fotoğrafları kendi stüdyomuzda yada müşterimizin imkanları dahilinde teknik olanaklar elveriyor ise, işletmenin belirleyeceği bir yerde stüdyo ortamı oluşturarak çekiyoruz.

What is the Purpose of Architectural Photography?

Fotoğraf çekiminde iş akışını doğru yönetmek için, amacına uygun görsellerin ortaya çıkmasını sağlayan süreci doğru anlamak ve bu doğrultuda gereken adımları atmak gerekir.
Fotoğraf makinesinin deklanşörüne basmak bir yüz metre koşucusunun yarış sonunda bitiş noktasındaki ipi göğüslemesi gibi işin son noktasıdır. eğer o ana kadarki süreci doğru planlamadan gerekli çalışmaları yapmadan sonuç almaya kalkarsanız büyük ihtimalle doğru sonucu alamazsınız. Bir fotoğrafçının deklanşöre basması için o ana kadar işleyen aşamalarda gerçekleşen süreçleri doğru yönetmiş olması gerekecektir, yoksa basılan deklanşörden alınan fotoğraf hedeflenen sonuca uygun olmaktan çok uzakta kalacaktır. yani fotoğraf çekmek sadece deklanşöre basmak değil süreci yönetmektir.

Mimari fotoğrafı çekiminde amaç, fotoğrafı çekilecek olan yapı görselinin hangi amaca hizmet edeceği sorusuna verilecek olan cevap ile belirlenir. Bu amaçların arasında yapının işlevsel anlamda hangi amaçla kullanılacağını teknik olarak anlatmak, yada görsel etkinin yüksek olması beklenen, estetik detayların belirleneceği yaklaşımlar olarak sayılabilir. Her yapı kendi karakteristik özelliklerine göre ayrı çözümler gerektirir. Mimarinin güçlü ve zayıf yönleri çekim planlamasında hesaba katılır ve sonuca önemli ölçüde etki ederler.
Bir mimar eserini ortaya koyarken önceden belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hareket eder. dolayısıyla ortaya çıkan mimarinin karakteristik özellikleri vardır. konuyu fotoğraflar iken cevapları aranan soruların farkında olunması doğru yaklaşım ve açıları belirlemede önemli ölçüde rol oynarlar.
Genel olarak yapılar, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda fotoğraflanırlar.
Yapının kendi biçimsel özellikleri yanında çevresel unsurlar ile kurduğu bağlamsal ilişkiler de konumuzun içerisindedir. Bu ilişki hem estetik açıdan hem de konuyu teknik olarak anlamlı kılması bakımından dikkat etmemiz gereken detaylardandır.

Yapının bulunduğu coğrafi konum, topografya v.b unsurlar bizim konuya olan konumumuzu seçmemizde, hangi lensi kullanacağımızda ışığı konumlandırmamızda çekim zamanlamasında rol oynayacaktır, tüm detayları doğru yönettiğimiz taktirde fotoğraflarımıza bakan kimseler fotoğrafladığımız mimari yapıyı doğru olarak kafalarında canlandırabileceklerdir.
Mimari çekimlerin amaçlarını sıralar isek aşağıdaki maddeleri sayabiliriz.
Yapının çevresel ilişkilerini anlatan çalışmalar.
Yapının ilerleme aşamalarını belgelemek amaçlı yapılan çalışmalar .
İnşa projesi öncesi veri toplama çalışmaları.
Şehir planma ve belgeleme amaçlı şehir çalışmaları.
Arkeoloji çalışmalarını belgeleme çalışmaları.
Doğal afetlerden sonra belgeleme çalışmaları.
Tanıtım reklam amaçlı çalışmalar.
Yapının işlevsel özelliklerini anlatan çalışmalar.

Sanayi ve Mühendislik çekimleri, ekipman, ortam ve çalışma detay

Understanding Industrial Filming

Sanayi ve üretim alanlarında birçok amaçla çekimler yapılabilir. Bunlar, kurumsal kimlik oluşturma, güven oluşturma, izahat ve bilgilendirme gibi amaçlar olabilir .
Günümüz iş dünyasında marka değerinin önemini hiç kimse tartışmıyor. markalaşma yada reklam çalışmalarında ihtiyaç duyulan materyallerin arasında ise hiç kuşkusuz fotoğraf ve videolar önemli yer tutuyorlar. Doğru materyaller ile oluşturulan projeler şüphesiz daha verimli sonuçlar almanın da ilk anahtarlarından. Dolayısı ile helva yapmadan önce unun ve yağın da kalitelisini elde etmek doğru sonuca ulaşmanın da temel gereksinimlerinden oluyor.
Bu amaçlar doğrultusunda Sanayi sahalarında şu alt yapıları kullanarak hizmet veriyoruz.
Drone ile havadan çekim.
Daha büyük ölçekli işlerde Cessna 172 üstten kanatlı uçak ile havadan çekim.

Gimbal ile tanıtım ve eğitim videoları çekimleri.
İç mekan yada dış mekan fabrika, atölye, üretim bantı, depolama, nakliye, yükleme, ambalajlama, noktalarında film ve fotoğraf çekimleri.
Sanayi çekimlerinde fotoğraf ve video çekim sürecinin doğru işlemesi için yapılması gereken ön çalışmaları aşağıda maddeler halinde değerlendirebiliriz. Bu bilgilerin bizimle çalışsın yada çalışmasın tüm hazırlık aşamasındaki firmaların işine yarayacağını düşünüyoruz.
işletmenin görsel anlamda ihtiyaç duyacağı materyallerin oluşturulabilmesi için çekimlere başlamadan önce, çekim planlamasının yapılması ve çekim yapılacak noktalardaki sorumluların çekim organizasyonuna hazır hale getirilmesi.
Mimari yapıda yada peyzajda, eksiklik ,çarpıklık, bozukluk var ise düzeltmek, boya, badana, tabela poster ve bayrak asma v.s işlerin organizasyonu
hem iç mekan çekimlerinde, hem dış mekan çekimlerinde fotoğrafa dahil olmasını istemediğimiz her şeyin ortadan kaldırılması ( gereksiz aletler ve dağınıklıklar, temizlik, açık kapaklar, dış mekandaki görüntüyü kirleten kontrol dışı arabalar, yada benzeri şeyler, ofislerdeki masaların tertibi dolap ve görünen kısımların uygun hale getirilmesi )
Görevli kimselerin pozisyon ve fonksiyonlarına uygun halde giyim kuşam ve ayakkabılarının hazırlanması saç sakal tıraşlarının olması bayanların aynı şekilde gerekli hazırlıkları yapmaları.
Şirket taşıtları çekimlere dahil olacak ise taşıtların görsel olarak (temizlik ve reklam görselleri, araç giydirme v.s) hazır hale getirilmesi park alanlarının gereksiz araçlardan temizlenerek mevcut araç duruş ve pozisyonlarının ayarlanması çekime hazır duruşlarda olmalarının sağlanması.
Eğer mümkünse fotoğraf çekimi devam ederken kullanılan ekipmanların diğer çekim noktalarına naklini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla trans palet, forklift yada benzeri bir nakil aracının hazır bulundurulması.


Gerek içeride, gerekse dışarıda bulunan aydınlatma lambalarında eksikler varsa onlar tamamlanması ve yanmayan lamba kalmayacak şekilde iç ve dış mekanların hazırlanması. Elektrik tesisatı ile ilgili sorun varsa giderilmesi. İstenen bölgeye elektrik tedarikinin sağlanması.

Bizim kuracağımız kendi ışıklarımız kadraj dışında kalarak gerekli aydınlatmayı sağlamakla birlikte, fotoğrafta gerekli doğallığın sağlanabilmesi ve kadraj içi görselliğin sağlanması için mevcut tesis aydınlatmasının eksiksiz bir şekilde hazır olması önemlidir.

Çekimlerde görsel olarak kullanılacak makine ekipmanlarının forklift, yükleme, taşıma düzenleme v.b araçların bakım ve temizliklerinin yapılması.

konsept ürün fotoğrafı çekimleri, cam kahve fincanı

Planning Processes for Product Photo Shoots

Fotoğraf çekimi işini anlamak ve süreci doğru yönetebilmek için, amacına uygun görsellerin ortaya çıkmasını sağlayan süreci doğru anlamak ve gereken adımları atmabilmek gerekir.
Fotoğraf makinesinin deklanşörüne basmak bir yüz metre koşucusunun yarış sonunda bitiş noktasındaki ipi göğüslemesi gibi işin son noktasıdır. eğer o ana kadarki süreci doğru planlamadan gerekli çalışmaları yapmadan sonuç almaya kalkarsanız büyük ihtimalle doğru sonucu alamazsınız. Bir fotoğrafçının deklanşöre basması için o ana kadar işleyen aşamalarda gerçekleşen süreçleri doğru yönetmiş olması gerekecektir, yoksa basılan deklanşörden alınan fotoğraf hedeflenen sonuca uygun olmaktan çok uzakta kalacaktır. yani fotoğraf çekmek sadece deklanşöre basmak değil süreci yönetmektir.

Sürecin doğru yönetilmesi ise ortaya çıkarılacak olan ışın doğasını ve sebep sonuç ilişkilerini bilmekle mümkündür.
ürün çekiminde genelde 2 yöntemden biri tercih edilir bunlar;
A-) Fotoğraf karesinde sadece ürünün kendisinin bulunduğu ürünün özelliklerini gösteren, bakan kişiyi ürün ile ilgili fikir sahibi yapmayı hedefleyen, genelde beyaz zemin üzerinde çekilen yada dekupe işlemiyle ürünü arka plandan ayırarak kullanılan teknik özellikli fotoğraflar.
B-) Ürünün doğal ortamında diğer çevresel unsurlar ile birlikte göründüğü ve görsel yönü daha güçlü, çağrışım gücü yüksek olan, estetik kaygı ve göz zevki on planda tutularak çekilen konsept çalışmalar.
konsept çekimlerin içine insan faktörünü de ekleyerek, etkiyi ve görsel gücü artırmak, hatta markalaşma süreçlerinde başvurduğumuz çalışma biçimlerinden olan tanınmış kişiler ile çalışmak yada fotomodelleri sürece dahil etmek faydalı olacaktır.

Züccaciye fotoğrafı, ürün çekimleri,cam fotoğrafı, glassware, gökkuşağı renkli cam tabaklar,

Ürün çekimi örneklerimiz için tıklayınız
http://www.ilyasyasinuslu.com/gallery/urun-fotografciligi/

Architectural Photography in Fair

Tüyap yada IFM gibi fuar merkezlerinde gerçekleşen fuarlarda ihtiyaç duyulan fotoğraf ve video çekimlerini yaparak son kullanıma hazır halde sizlere teslim ediyoruz. İç mekanda drone ile fotoğraf ve video alımları, gimbal ile stand tanıtımları, röportajlar, stand mimarı çekimleri, teknik çekimler verdiğimiz fuar çekim hizmetleri arasında, üstelik çok uygun fiyatlarla.

Event Photography

Düzenlediğiniz organizasyonların sonrasında, sunum yada hatırlama amaçlı belgesel gereksinimleriniz varsa, fotoğraf ve video çekimleri en temel yardımcılarınız olacaktır. Siz organizasyonunuza odaklanırken çekim işinin profesyonelce ve amacına uygun yapılabilmesi için sadece kendi işlerine odaklanarak bu görevi üstlenen kimselerin size yardımcı olması işin kalitesi açısından çok önemlidir. Basın bültenleri, web, sunumlar, iş hayatı yada kişisel toplantılarınızda profesyonel ekip ve ekipmanlarımız ile profesyonel çekim desteğimizin her zaman yanınızda olduğunu bilmenizi isteriz.
Hizmet verdiğimiz organizasyon hizmetlerini başlıklar halinde sıralamak gerekirse;
Basın açıklamaları
Eğitim seminerleri
Düğünler
Nişan organizasyonları,
Kutlamalar
Şirket yada kuruluş toplantıları ,
Baby shower
Doğum günü
Gibi başlıklar sayılabilir.

Ajda Pekkan http://www.ajdapekkan.com/?i=1
Organization shooting
Ratem Academy – BBC http://ratemakademi.org.tr/
Recep Tayyip Erdoğan
düğün fotoğrafı, düğün fotoğrafçısı, düğün albümü, wedding, gelin, damat, wedding photography

Wedding Photography

 Wedding photography photo gallery   http://www.ilyasyasinuslu.com/gallery/wedding-photography/

WEDDING PHOTOGRAPHY

I think it is a note of history in one aspect of the wedding photography. I think so, because it seems to me that the subject is not just images that are photographic. Beyond being successful visuals, they should be a cross-section of life and contain intensity of emotion and meaning.

Yes, wedding photos are a note of history about ourselves, about our loved ones. because one of the most important decisions of human life, marriage decision; is to decide with whom to spend the remaining life.

Moreover, there is love and hope in this decision. In the future, children will join this small loving and loving partnership, with this participation, the most important records of experiences will be our photos and videos.

Our photos and videos are witnesses of emotional, cheerful, happy or excited experiences, and moments that have been accepted as nostalgia with the passing time. In this sense, in order for the photograph to fulfill its mission, it must capture the spirit of that moment while the main record falls.

Just as the shooting methods used by the cinema director who took a cinema scene to bring the spirit in the script to the scene are extremely important for the story and narration, the approaches in the photography are similar to this approach, but with a difference.

While the cinema director’s environment is fiction, the environment recorded by the photographer is largely real and the photographer is more fortunate than the director. Because what he has to do rather than fiction is just to get the right record. The actors on the stage are real and are in real emotions at that moment.

While we are taking our films and photos, we try to make our recordings with a director approach, but with the feeling of witnessing a friend and a friend. Every new acquaintance is a new movie, every shot is new stories and new friendships for us.

We hope that your life is lived in the taste of the movies you love and we share your happiness and excitement with you when you need it.

 

NOTES FOR WEDDING PHOTOGRAPHY

           Recalling a special moment will be much more exciting and happy thanks to the photos. Photographs are our most important documents to experience and remember our happiest or most emotional moments over and over again.

We remember our first pet, cute memories of our infancy, our friends in high school, a holiday we made, with photos, we feel those moments again and live again and again. Looking at the photograph is an intense emotional behavior.

         Can we look at a photo for a long time? . If we can look, what features does this photo deserve this attention? I do not think that the answers to this question are wedding photographs taken with classical approaches, and flashy wedding albums.

I must say that I am really curious about the photos of those who claim otherwise.

Instagram Page
https://www.instagram.com/ilyasyasinuslu/

As a result of the photographer’s discourses that started as “the most important day of your life …”; Despite the skin, cover, even the latest techniques and light used in the photo album you bought from the photographer, there is something that does not satisfy the human spirit.

Yes, what is missing is missing in today’s songs, shopping, neighborhood, friendship. And we cannot cover this gap with more investment or technology. More production, more equipment, more investment, more, more, more … but the result does not change to cover the lack of photography in this sense.

Looking at our wedding photos does not excite us as much as looking at photos that we have forgotten and then remembered when we saw them in the other place.

So we have to change the direction of the search. Yes, I’m talking about the soul. From the spirit of work.

Save the date gallery http://www.ilyasyasinuslu.com/gallery/save-the-date/

WHAT DO WE LOVE?

Our most favorite photos to look at; Is it not the photographs that suddenly appear that take us away from us and take us back to the past? Yes, people love surprises, the unusual thing, even if it is old, that it sees new.

Likes photos that always keep fresh and reflect emotions that are experienced again and again. These are the details I want in my photos.
So what is the decor of this year’s fashion, or a lot of new fashion decoration materials that everyone is committed to putting in their squares?

Ok, let’s put them together in our pictures. until two years later, the newly released decors made them outdated. So are the aging just decors? Or will they take our photos with them while they are out of fashion and take them to the old and dusty shelves with them?

Giving the right to the photo, giving yes, what supreme behavior. But to give the world a distant word today. so much we got used to getting it. Photographs should not take anything from us while they are obsolete; on the contrary, as time goes by, surprises should offer us memories, happiness.

           

OUR VIEW OF THIS WORK

Taking a wedding photo isn’t one of the most important jobs in the world, but it can be one of the most fun jobs in the world.
As a photographer, I like to work with couples who take this approach.
Life is a day, that is today.

Although his philosophy does not seem to be a very appropriate approach to a photographer, I think it is exactly that.

Remember, while remembering your past days with varying emotions, you are actually watering the sprouts of that day, or you are shaded under the big plane trees.

         

No matter who takes your photo, you can even take it with a mobile phone, it is the emotion that the photo must have in order to be included in your life.
I think we have indirectly explained the reason why Lomo photos are getting more value.

Have plenty of delicious photos and stay healthy.

In the meantime, attach your thoughts on the subject below; think of it as notes and delightful posts. This will make me happy.

TECHNICAL DETAILS AND NOTES

            Why wedding photos should not be taken on the wedding day;

It would be better to think of wedding photography shots by nature of the job, not as a job to be done, but as the sharing environment of happy moments.

Therefore, it is more enjoyable to create with pleasure and wide time, not in a hurry or in a panic atmosphere. The best time to shoot can be planned at a time near the wedding, when excitement is at its peak, but panic is not yet dominant.

In this way, the maximum efficiency will be obtained from the photos and the wedding day will be focused on the wedding, and the chance to have a more comfortable and happy wedding will be obtained.